doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.

Narodil sa v roku 1966 v Jaroměři (Česká republika). V roku 1988 úspešne ukončil Vysokú vojenskú technickú školu v Liptovskom Mikuláši (Slovensko) v odbore Automatizované systémy velenia rádiotechnického vojska protivzdušnej obrany. Bývalý plukovník a vysokoškolský docent s pedagogickou praxou od roku 1990. Pracuje a pôsobí predovšetkým na Slovensku.

Od roku 2007 podniká a riadi projekty v podnikateľskej sfére aj štátnom sektore. Je spoluzakladateľom vzdelávacej a poradenskej spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o. (GPP) a špecializovaného portálu www.projektoveriadenie.sk. Je členom SPPR® Spoločnosti pre projektové riadenie. Je autorom vysokoškolskej učebnice Projektový manažment, viacerých odborných článkov a akreditovaných vzdelávacích programov v oblasti projektového riadenia a rozvoja kľúčových spôsobilostí.

V súčasnosti pracuje ako konateľ spoločnosti GARANT PARTNER PLUS, s. r. o., zmocnenec vedenia pre kvalitu, senior konzultant a lektor/tréner. Je projektovým manažérom a držiteľom medzinárodných certifikátov IPMA® a PRINCE2®. Profiluje sa najmä v oblasti tvrdých zručností s hlavným zameraním na štandardy, metódy a nástroje riadenia projektov.

Je hodnotiteľom medzinárodných certifikačných skúšok IPMA® pre Slovenskú republiku.

Chcete sa opýtať autora?

Máte otázky ohľadom knihy? Chceli by ste si dohodnúť školenie?
Kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás