PROJEKTOVÉ MYSLENIE | Kniha projektový manažment2021-04-16T18:09:29+02:00
projektove mysleniekúpiť knihuEBOOK ZDARMA

Projektové myslenie

Sprievodca súborom znalostí

2. anglicko-slovenské vydanie

kúpiť knihuEBOOK ZADARMO

Projektové myslenie

Sprievodca súborom znalostí

2. anglicko-slovenské vydanie

Projektové riadenie nie je iba súbor metód a nástrojov, je to spôsob myslenia.

Petr Všetečka
.

.

Naša vízia:
Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE do knižnice každého moderného manažéra.

Chcete sa vyhnúť problémom vo vašich projektoch… ? Chcete byť úspešní?

Nech ste podnikateľ, zamestnanec, pracovník štátnej správy či dobrovoľník – stretávate sa pri svojej práci s projektmi. Možno projekty riadite alebo pracujete ako člen projektového tímu. Očakávajú sa od vás konkrétne výsledky a pomohla by Vám praktická rada…

Vieme ako na to!

Nepotrebujete komplikovanú teóriu, ani zložité postupy.
Potrebujete praktický návod. Jednoduchý manuál „ako uchopiť nápad, inováciu alebo zákazku a zrealizovať ju do úspešného konca“.

Pomôže Vám PROJEKTOVÉ MYSLENIE!

PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská kniha o základných princípoch projektového riadenia. Je to univerzálny manuál riadenia projektov písaný jednoduchým jazykom. Podstatu riadenia projektov a zákaziek ponúka v základných – všeobecne platných princípoch, s množstvom praktických príkladov. Kniha je písaná anglicko-slovensky a preto je vhodná ako manuál pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.

Chcete byť úspešní? Myslite projektovo!

Po objednaní knihy Vám bude okamžite elektronicky sprístupnená 1. kapitola knihy.
Vyplňte objednávku a začnite čítať už dnes…

Kúpiť knihu
projektove myslenie

Viac o knihe

Pozrite si krátke video, kde sa dozviete ako Vám kniha pomôže efektívne riadiť projekty.

Pozrieť video

Výborný nápad napísať dvojjazyčnú knihu. Dá sa pozrieť aj anglická terminológia a jednoduchšie sa v nej orientuje. Kniha je veľmi dobrý pomocník tak pre začínajúcich projektových manažérov, ako aj pre tých skúsených, aby si overili, či sa nemýlia a či ich názor je v súlade s medzinárodne uznávanými metodikami. V knihe je veľmi veľa príkladov a obrázkov.

Miriam
Kniha je napísaná veľmi precízne, na vysokej odbornej úrovni a hlavne veľmi zrozumiteľne. Veľkým bonusom je, že je dvojjazyčná a pomôže manažérovi sa zorientovať aj v zahraničných projektoch. Naša spoločnosť ju v roku 2015 dáva svojim odborným partnerom a zákazníkom ako hodnotný dar, ktorý by nemal chýbať v žiadnej knižnici skutočného manažéra.
Peter Mekel
Táto kniha je skutočným unikátom v oblasti projektového manažmentu, veľmi jednoducho a polopatisticky popísane ako sa postaviť projektu a uriadiť ho od začiatku do úspešného konca. Zároveň kniha slúži ako vynikajúci podklad pre prípravu na certifikáciu projektového manažéra u nás či v zahraničí. Držím palce autorovi nech ešte vydá pár takýchto skvelých kníh.
Marek
Kniha, ktorá patrí do knižnice TOP manažéra. Je jedno, čo o projektovom riadení viete, táto kniha je pomocník. Slúži vám ako učiteľ či kontrolór. V každom prípade s ňou na nič vo vašom projekte nezabudnete. Dá sa čítať odpredu, odzadu, alebo od časti, v ktorej sa práve so svojim projektom nachádzate, Jediné, čo potrebujete, je nezabudnúť, kde ju máte na polici.
Zoja
Kniha spája v sebe viacero prvkov, ktoré ju robia dobre využiteľnou nielen ako učebnicu a odbornú príručku, ale otázky, úlohy, príklady, poučenia a inšpirácie sú zdrojom informácií pre každodennú prax. Prehľadná grafická úprava, jednoduchý jazyk umožňujú knihu nielen prečítať „na jeden dych“, ale rýchlo sa vrátiť v prípade potreby spätne k hľadaným informáciám.
Daniela
Dlho som hľadal podobnú publikáciu. Našiel som v nej manuál vzorového projektového manažéra, skvelá pomôcka pre ľudí sa chcú naučiť, čo všetko je potrebné pre „bezpečné“ uriadenie projektu či už interného alebo externého. Anglický preklad sa hodí pri komunikácii so zahraničnými kolegami alebo zákazníkmi.
MIšo
PROJEKTOVÉ MYSLENIE je výborne a prehľadne spracovaná publikácia, ktorá dôsledne pokrýva všetky aspekty projektového riadenia. Jej anglicko-slovenské vydanie ju predurčuje ako hodnotnú príručku pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.
Robert Sabaka, Riaditeľ Singapursko-stredoeurópskej obchodnej komory, Singapur
Koordinácia a efektívne využívanie prostriedkov sa v súčasnej dobe stáva tým najcennejším zdrojom konkurenčnej výhody úspešných firiem. Autor stručne a jasne popisuje túto koordináciu prostredníctvom metód a nástrojov projektového riadenia, čím sa táto kniha stáva prínosným pomocníkom pri zvyšovaní výkonnosti a dosahovaní konkurenčnej výhody.
Mgr. et Bc. Ján Hebnár, MBA, Riaditeľ KINEX BEARINGS, Šanghaj, Čína
Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK) si ma získala od prvého okamihu. Jej profesionálna grafická úprava, praktická štruktúra, príjemný štýl písania, vysoká názornosť a dvojjazyčné vydanie z nej robia výnimočnú odbornú publikáciu na našom trhu.
Ing. Zuzana Krajkářová, HR riaditeľ skupiny TMR, Tatry mountain resorts, a.s., Slovensko
Predkladaná kniha je jasne, stručne a výstižne napísaný manuál/učebnica projektového riadenia. Kniha je napísaná veľmi pútavo a vtipne, vďaka čomu ju čitateľ prečíta na „jedno posedenie“. Kontrolné otázky a zoznamy úloh na konci každého celku, ako aj množstvo príkladov a poučení sú zárukou, že sa k nej čitateľ rád vráti, aj keď sa stane členom projektového tímu.
RNDr. Jozef Šebek, CSc., Riaditeľ, Technologický inštitút, Slovenská akadémia vied, Slovensko
V knihe PROJEKTOVÉ MYSLENIE som našla pomôcku pre súčasníkov, ako cez projekty zmeniť myšlienky a túžby na skutky. Svieži úvod nenásilne vnáša aj prvky zeleného projektu či inšpiruje myšlienkou projektového denníka. Kniha môže slúžiť rovnako dobre mladým projektovým tímom, ako aj učiteľom či študentom pri prvých stretnutiach s projektových riadením.
Ing. Silvia Drahošová, Prezidentka Spoločnosti pre projektové riadenie, certifikovaná riaditeľka projektov IPMA stupeň A® a projektová manažérka v Slovak Telekom, a. s., Slovensko
Oceňujem prehľadnosť textov spestrených prehľadnými obrázkami a logickým členením jednotlivých kapitol. Ďalej oceňujem tiež záverečné kontrolné otázky a zoznamy úloh potrebných na uskutočnenie jednotlivých skupín procesov cyklu riadenia projektu. Tieto časti vhodne umocňujú učebnicový charakter tejto jedinečnej publikácie.
prof. Ing. Igor Trávnik, DrSc., Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie SPPR v r. 2000 – 2006 a spoluautor systému certifikácie projektových manažérov v Slovenskej republike podľa IPMA
Kniha „PROJEKTOVÉ MYSLENIE“ je veľmi zaujímavou, originálnou a odbornou publikáciou vhodnou ako pre pedagogických pracovníkov, tak aj pre vysokoškolských študentov, pretože sa vracia k jednoduchosti systémového myslenia v základných princípoch. Autorovi publikácie sa touto formou podarilo priblížiť tému projektového riadenia širokému spektru.
brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., Rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko

Ukážka knihy

Zoznámte sa s obsahom knihy. Po zakúpení knihy Vám bude sprístupnená elektronická verzia prvej kapitoly knihy. Začnite knihu čítať už dnes.

Kúpiť knihu

Zo života knihy

Zistite viac informácií zo života knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide).

Všetky články

Kniha Vám poslúži ako

Praktický manuál na každodenné riadenie vašich projektov a zákaziek

Kniha je praktický manuál „ako riadiť projekt či zákazku“. Obsahuje veľa praktických návodov a formulárov (šablón) na riadenie projektov. Popisuje projekt od vzniku a posúdení realizovateľnosti myšlienky, cez spustenie projektu až po jeho vyhodnotenie na konci, vrátanie poučenia sa. V tomto duchu je kniha rozdelená do praktických kapitol, ktoré Vás budú priebežne sprevádzať celým cyklom riadenia projektu. Na konci každej kapitoly nájdete praktický kontrolný zoznam (checklist) „na čo nezabudnúť“ pri riadení projektov. Dvojjazyčná verzia knihy Vám výrazne pomôže pri práci v medzinárodných tímoch.

Podklad na spracovanie firemnej smernice či metodiky

Kniha Vám veľmi dobre poslúži ako podklad na spracovanie podnikovej „smernice na riadenie projektov“. Každá takáto smernice zvyčajne obsahuje vysvetlenie základných pojmov, popis činností v priebehu celého cyklu riadenia projektu a zvyčajne aj vzory projektovej dokumentácie. A presne tak je písaná aj kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE. Použitá terminológia vychádza z medzinárodných štandardov projektového riadenia ako sú IPMA®, PMI®, PRINCE2®, PCM, ISO 10006 a ISO 21500.

Nájdete v nej aj potrebné popisy jednotlivých krokov a zodpovedné osoby.

Praktická anglicko-slovenská učebnica projektového riadenia

Kniha je spracovaná od jednoduchého k zložitému. Obsahuje veľa praktických príkladov aj kontrolné otázky na overenie pochopenia jednotlivých tém. Zároveň slúži ako praktická učebnica pre každého záujemcu riadenie projektov, vrátane záujemcov o medzinárodnú certifikáciu IPMA® (International Project Management Association). Pri certifikácii IPMA® sa overuje znalosť základných techník projektového riadenia a kniha ich podrobne popisuje. Nájdete v nej vzájomné súvislosti a vysvetlené techniky riadenia projektov ako – posúdenie uskutočniteľnosti, úvodná porada Kick-off,WBS, kritická cesta, OBS, CBS, RBS, poučenie sa AAR, logický rámec, brainstorming a iné.

Kúpiť knihu

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Partneri

Generálny partner vydania

Odborný garant vydania

Chcete sa opýtať autora?

Máte otázky ohľadom knihy? Chceli by ste si dohodnúť školenie?
Kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás
Go to Top