Loading...
Zo života knihy2018-07-29T21:07:36+02:00

Výborný nápad napísať dvojjazyčnú knihu. Dá sa pozrieť aj anglická terminológia a jednoduchšie sa v nej orientuje. Kniha je veľmi dobrý pomocník tak pre začínajúcich projektových manažérov, ako aj pre tých skúsených, aby si overili, či sa nemýlia a či ich názor je v súlade s medzinárodne uznávanými metodikami. V knihe je veľmi veľa príkladov a obrázkov.

Miriam
Kniha je napísaná veľmi precízne, na vysokej odbornej úrovni a hlavne veľmi zrozumiteľne. Veľkým bonusom je, že je dvojjazyčná a pomôže manažérovi sa zorientovať aj v zahraničných projektoch. Naša spoločnosť ju v roku 2015 dáva svojim odborným partnerom a zákazníkom ako hodnotný dar, ktorý by nemal chýbať v žiadnej knižnici skutočného manažéra.
Peter Mekel
Táto kniha je skutočným unikátom v oblasti projektového manažmentu, veľmi jednoducho a polopatisticky popísane ako sa postaviť projektu a uriadiť ho od začiatku do úspešného konca. Zároveň kniha slúži ako vynikajúci podklad pre prípravu na certifikáciu projektového manažéra u nás či v zahraničí. Držím palce autorovi nech ešte vydá pár takýchto skvelých kníh.
Marek
Kniha, ktorá patrí do knižnice TOP manažéra. Je jedno, čo o projektovom riadení viete, táto kniha je pomocník. Slúži vám ako učiteľ či kontrolór. V každom prípade s ňou na nič vo vašom projekte nezabudnete. Dá sa čítať odpredu, odzadu, alebo od časti, v ktorej sa práve so svojim projektom nachádzate, Jediné, čo potrebujete, je nezabudnúť, kde ju máte na polici.
Zoja
Kniha spája v sebe viacero prvkov, ktoré ju robia dobre využiteľnou nielen ako učebnicu a odbornú príručku, ale otázky, úlohy, príklady, poučenia a inšpirácie sú zdrojom informácií pre každodennú prax. Prehľadná grafická úprava, jednoduchý jazyk umožňujú knihu nielen prečítať „na jeden dych“, ale rýchlo sa vrátiť v prípade potreby spätne k hľadaným informáciám.
Daniela
Dlho som hľadal podobnú publikáciu. Našiel som v nej manuál vzorového projektového manažéra, skvelá pomôcka pre ľudí sa chcú naučiť, čo všetko je potrebné pre „bezpečné“ uriadenie projektu či už interného alebo externého. Anglický preklad sa hodí pri komunikácii so zahraničnými kolegami alebo zákazníkmi.
MIšo
PROJEKTOVÉ MYSLENIE je výborne a prehľadne spracovaná publikácia, ktorá dôsledne pokrýva všetky aspekty projektového riadenia. Jej anglicko-slovenské vydanie ju predurčuje ako hodnotnú príručku pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.
Robert Sabaka, Riaditeľ Singapursko-stredoeurópskej obchodnej komory, Singapur
Koordinácia a efektívne využívanie prostriedkov sa v súčasnej dobe stáva tým najcennejším zdrojom konkurenčnej výhody úspešných firiem. Autor stručne a jasne popisuje túto koordináciu prostredníctvom metód a nástrojov projektového riadenia, čím sa táto kniha stáva prínosným pomocníkom pri zvyšovaní výkonnosti a dosahovaní konkurenčnej výhody.
Mgr. et Bc. Ján Hebnár, MBA, Riaditeľ KINEX BEARINGS, Šanghaj, Čína
Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK) si ma získala od prvého okamihu. Jej profesionálna grafická úprava, praktická štruktúra, príjemný štýl písania, vysoká názornosť a dvojjazyčné vydanie z nej robia výnimočnú odbornú publikáciu na našom trhu.
Ing. Zuzana Krajkářová, HR riaditeľ skupiny TMR, Tatry mountain resorts, a.s., Slovensko
Predkladaná kniha je jasne, stručne a výstižne napísaný manuál/učebnica projektového riadenia. Kniha je napísaná veľmi pútavo a vtipne, vďaka čomu ju čitateľ prečíta na „jedno posedenie“. Kontrolné otázky a zoznamy úloh na konci každého celku, ako aj množstvo príkladov a poučení sú zárukou, že sa k nej čitateľ rád vráti, aj keď sa stane členom projektového tímu.
RNDr. Jozef Šebek, CSc., Riaditeľ, Technologický inštitút, Slovenská akadémia vied, Slovensko
V knihe PROJEKTOVÉ MYSLENIE som našla pomôcku pre súčasníkov, ako cez projekty zmeniť myšlienky a túžby na skutky. Svieži úvod nenásilne vnáša aj prvky zeleného projektu či inšpiruje myšlienkou projektového denníka. Kniha môže slúžiť rovnako dobre mladým projektovým tímom, ako aj učiteľom či študentom pri prvých stretnutiach s projektových riadením.
Ing. Silvia Drahošová, Prezidentka Spoločnosti pre projektové riadenie, certifikovaná riaditeľka projektov IPMA stupeň A® a projektová manažérka v Slovak Telekom, a. s., Slovensko
Oceňujem prehľadnosť textov spestrených prehľadnými obrázkami a logickým členením jednotlivých kapitol. Ďalej oceňujem tiež záverečné kontrolné otázky a zoznamy úloh potrebných na uskutočnenie jednotlivých skupín procesov cyklu riadenia projektu. Tieto časti vhodne umocňujú učebnicový charakter tejto jedinečnej publikácie.
prof. Ing. Igor Trávnik, DrSc., Prezident Spoločnosti pre projektové riadenie SPPR v r. 2000 – 2006 a spoluautor systému certifikácie projektových manažérov v Slovenskej republike podľa IPMA
Kniha „PROJEKTOVÉ MYSLENIE“ je veľmi zaujímavou, originálnou a odbornou publikáciou vhodnou ako pre pedagogických pracovníkov, tak aj pre vysokoškolských študentov, pretože sa vracia k jednoduchosti systémového myslenia v základných princípoch. Autorovi publikácie sa touto formou podarilo priblížiť tému projektového riadenia širokému spektru.
brigádny generál doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., Rektor Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Slovensko

Chcete sa opýtať autora?

Máte otázky ohľadom knihy? Chceli by ste si dohodnúť školenie?
Kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás
Go to Top