Výroba nového obalu 2. rozšíreného vydania knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (jún 2017).