Encyklopédia osobností České a Slovenské republiky (BRITISHPEDIA), ktorá verejne prezentuje životopisy úspešných osobností, uverejnila na svojich stránkach aj životopis Petra VŠETEČKU – autora knihy PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK Guide).


BRITISHPEDIA o autorovi knihy

V životopise autora sa uvádza jeho štúdium, práca a tvorba. Citujeme: „Najvýznamnejším dielom je dvojjazyčná vedecká monografia (2015 a 2017): A GUIDE TO THE PROJECT THINKING BODY OF KNOWLEDGE (PTBOK Guide) – PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí (anglicko-slovenské vydanie), 1. vydanie, 2015 (ISBN 978-80-9719-82-1-3) a 2. rozšírené vydanie, 2017 (ISBN 978-80-972683-9-8), www.ptbok.com.“


Zaradenie osôb do Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky je potvrdením ich zásluh pre spoločnosť. Pre mnohé osobnosti toto zverejnenie predstavuje najvyššie ocenenie, ktoré vo svojom živote doteraz získali.

Zdroj:
http://www.britishpedia.com/sk
Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky. London : BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD, 2018. ISBN 978-1-912100-29-3. p.1385

britishpedia-vsetecka-1
britishpedia-vsetecka-2
britishpedia-vsetecka-3
britishpedia-vsetecka-1