Projektové myslenie na kurze

projektové myslenie na kurze

Kniha „Projektové myslenie“ je základnou študijnou literatúrou na našich kurzoch projektového riadenia. Každý účastník má vlastnú knihu a využíva ju pri riešení príkladov na kurze a riadení projektov v praxi.

Na snímke účastníci využívajú „Projektové myslenie“ pri rozbore reálneho projektu podľa Zmluvy o dielo – pri príprave etapového modelu projektu a WBS hierarchickej štruktúry práce.

projektove myslenie na kurze 2
projektové myslenie