PTBOK

Kniha: PROJEKTOVÉ  MYSLENIE
Chcete byť úspešní? Myslite projektovo!

kniha projektový manažment

Chcete sa vyhnúť problémom vo vašich projektoch… ?

Nech ste podnikateľ, zamestnanec, pracovník štátnej správy či dobrovoľník – stretávate sa pri svojej práci s projektmi. Možno projekty riadite alebo pracujete ako člen projektového tímu. Očakávajú sa od vás konkrétne výsledky a pomohla by Vám rada…

Vieme ako na to!

Nechcete komplikovanú teóriu, ani zložité postupy.
Potrebujete praktický návod. Jednoduchý manuál „AKO UCHOPIŤ NÁPAD, INOVÁCIU ALEBO ZÁKAZKU A ZREALIZOVAŤ JU DO ÚSPEŠNÉHO KONCA“.

Pomôže Vám PROJEKTOVÉ MYSLENIE!

PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská kniha o základných princípoch projektového manažmentu. Je to univerzálny manuál písaný jednoduchým jazykom. Kniha s praktickými príkladmi. Podstatu riadenia projektov a zákaziek ponúka v základných – všeobecne platných princípoch. Kniha je písaná anglicko-slovensky a preto je vhodná ako manuál pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.

28_objednať knihuO knihe:
2. rozšírené vydanie (v predaji)

PTBOK-projektový-manažment

Názov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí
Anglický názov: A Guide to the PROJECT THINKING Body of Knowledge (PTBOKTM Guide)
Autor: doc. Ing. Petr Všetečka, PhD. (IPMA Level B, PRINCE2 Foundation)
Počet strán: 528 (dvojjazyčne)
Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Vydanie: druhé rozšírené, dvojjazyčné, anglicko-slovenské
Rok 2. vydania: 2017
ISBN: ISBN 978-80-972683-9-8
Odborný garant vydania: SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie

Cena knihy: 55 € (50€ + 5€ DPH 10%)

Druhé rozšírené vydanie prináša celkom prepracovanú kapitolu „Riadenie kvality projektu“, nové kapitoly o medzinárodných štandardoch projektového manažmentu a ako prvá na slovenskom a českom knižnom trhu kapitolu „Riadenie znalostí v projekte“.

 

 

1. vydanie (vypredané)

PTBOK projektový manažment_2

Názov knihy: PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí
Anglický názov: A Guide to the PROJECT THINKING Body of Knowledge (PTBOKTM Guide)
Autor: doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
Počet strán: 512 (dvojjazyčne)
Počet obrázkov: 135 angl. + 135 slovensky
Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Vydanie: prvé, dvojjazyčné, anglicko-slovenské
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-971982-1-3
Odborný garant vydania: SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie

Cena knihy: 55 € (50€ + 5€ DPH 10%)

Kniha je písaná postupne tak, ako sa vyvíja projekt. Pozri: OBSAH

 

kniha projektový manažment

 Kniha Vám rovnako dobre poslúži ako:

  • praktický návod na každodenné riadenie Vašich projektov – pracovných aj súkromných,
  • vnútroorganizačná metodika riadenia projektov a zákaziek,
  • praktická anglicko-slovenská učebnica projektového manažmentu,
  • manuál pre prípravu na medzinárodnú certifikáciu podľa štandardu IPMA® (International Project Managemet Association).

Odborný garant a Generálny partner vydania:

 

sppr

Odborný garant vydania
www.sppr.sk (Slovak IPMA)

Generálny partner vydania
www.projektoveriadenie.sk

Partneri vydania:

LiV-EPI-projektový-manažment vision-projektový-manažment
 

temeo

your-choice-projektový-manažment
PRINCE2-projektový-manažment

 

eAkademy-projektový-manažment

SCECHAM-projektový-manažment

Projektové riadenie GPP


28_objednať knihu