PTBOK

ebook1

Získať eBook zdarma

PROJEKTOVÉ  MYSLENIE
Aj Vy robíte zbytočné chyby pri riadení projektov?

Strácate energiu, čas a peniaze…?

Nech ste podnikateľ, zamestnanec, pracovník štátnej správy či dobrovoľník – stretávate sa pri svojej práci s projektmi. Možno ste investor, manažér projektu alebo člen projektového tímu. Očakávajú sa od vás konkrétne kroky a hlavne výsledky.

Vieme ako na to!

Nechcete komplikovanú teóriu, ani zložité postupy.
Potrebujete praktický návod. Jednoduchý manuál „AKO UCHOPIŤ NÁPAD, INOVÁCIU ALEBO ZÁKAZKU A ZREALIZOVAŤ JU DO ÚSPEŠNÉHO KONCA“.

Pomôže Vám PROJEKTOVÉ MYSLENIE!

PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská publikácia o základných princípoch projektového manažmentu. Je to univerzálny manuál písaný jednoduchým jazykom. Kniha s praktickými príkladmi. Podstatu riadenia projektov a zákaziek ponúka v základných – všeobecne platných princípoch. Je písaná anglicko-slovensky a preto je vhodná ako manuál pre domáce aj medzinárodné projektové tímy.

O knihe

pm2dNázov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí
Anglický názov: A Guide to the PROJECT THINKING Body of Knowledge (PTBOKTM Guide)
Autor: doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
Počet strán: 512 (dvojjazyčne)
Počet obrázkov: 135 angl. + 135 slovensky
Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Vydanie: dvojjazyčné, anglicko-slovenské
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-971982-1-3
Odborný garant vydania: SPPR Spoločnosť pre projektové riadenie
Cena: 55,- € s DPH
OBJEDNAŤ

Kniha Vám pomôže ako:

  • návod na riadenie Vašich projektov – pracovných aj súkromných
  • vnútroorganizačná metodika riadenia projektov a zákaziek,
  • učebnica projektového manažmentu,
  • manuál pre prípravu na medzinárodnú certifikáciu podľa štandardu IPMA® (International Project Managemet Association).
sppr

Odborný garant vydania
www.sppr.sk (Slovak IPMA)

gpp

Generálny partner vydania
www.projektoveriadenie.sk